Tổng quan về công ty

Thành lập năm 1972 từ sự hợp nhất các công ty có tuổi đời hàng trăm năm, SLAUR là một trong những công ty sản xuất hàng đầu đồ uống có cồn và xi rô. SLAUR vừa mới mua lại Sardet-Deribaucourt, một công ty nổi tiếng của Pháp

Trụ sở đặt tại Le Havre, một vị trí lý tưởng chỉ cách vài cây số từ cảng biển chính của nước Pháp, SLAUR có một vị thế xuất khẩu rất tốt. Hàng năm Slaur xuất khẩu khoảng 1400 container và hơn 700 lượt xe tải chở hàng từ kho hàng đi 110 quốc gia trên thế giới.

Our new products

Contact us

Slaur International
Le Havre - France

Phone. : (33) (0)2 35 25 70 70
Fax : (33) (0)2 35 25 70 08


mail : export@slaur-international.com
Website : www.slaur.com